Arbetsgivaren ska betala terminalglasögon

Lagen om terminalglasögonMånga drar sig för att gå till optikern och kolla synen eller för att skaffa nya glasögon eftersom det är dyrt. Detta tror jag medför mycket lidande då många ser dåligt och får problem med huvudvärk och spänningar. Därför tycker jag det nya glasögonbidraget med gratis glasögon till barn och unga är en utmärkt reform som genomförts och som borde ha genomförts tidigare.

Det finns faktiskt optikerkedjor som erbjudit gratis glasögon till unga barn redan innan. Specsavers var ett av bolagen som bjöd på gratis glasögon till barn upp till 12 år. Själva synundersökningen fick man dock bekosta själv plus eventuella glasbehandlingar.

Lågpriskedjor som Specsavers har också varit räddningen för många vuxna med ont om pengar och i behov av glasögon. Visst, man kanske inte kan få de snyggaste glasögonen om man vill komma ner rejält i pris och man kanske inte har råd med några glasbehandlingar. Men man får i alla fall ett par glasögon som rättar till synfelet.

När det gäller terminalglasögon behöver man däremot inte tänka så mycket på kostnaden då arbetsgivaren enligt lag är skyldig att betala för terminalglasögon till anställda som har behov av terminalglas och som jobbar minst en timme om dagen framför en datorskärm. Detta regleras i paragraf 6 i AFS 1998:5 från Arbetsmiljöverket och som jag citerar valda stycken ur nedan:

”Arbetsgivare skall se till att arbetstagare som normalt skall arbeta vid bildskärm mer än en timme under arbetsdagen genomgår synundersökning. Undersökningen skall utföras av en person med tillräckliga kvalifikationer. […] Synundersökning skall därefter ordnas med regelbundna intervall, samt när arbetstagare uppger besvär som kan ha samband med synkraven i arbetet.” citat ur Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:5 paragraf 6

”Arbetsgivaren skall tillhandahålla arbetstagaren särskilda glasögon, som är utprovade för bildskärmsarbetet, om en synundersökning visar att sådana behövs och att glasögon för normalt bruk inte kan användas.

Åtgärder som behöver vidtas med stöd av denna paragraf får inte medföra kostnader för arbetstagarna.” Citat av paragraf 6 i Arbetsmiljöverkets föreskrifter AFS 1998:5

Så med stöd av denna paragraf har du rätt att be arbetsgivaren om att få en synundersöking om du tror att du behöver kontrollera synen. Dra dig därför inte att göra en synkoll på grund av kostnaden. Du kan läsa hela föreskriften på arbetsmiljöverkets hemsida.