Glasögon för barn

Det är inte bara vuxna som kan behöva kontrollera synen eller behöver glasögon. Även barn kan ha synproblem och som förälder finns det några speciella tecken att titta efter. Kisar barnet? Verkar ögonen irriterade, röda, rinnande osv? Huvudvärk är ett annat av symptomen precis som att barnet kanske håller boken nära sig när det läser eller sitter nära tv:n. Om barnet skelar är det också viktigt att göra en synkontroll för eventuell korrigering av problemet.

Barnets ålder avgör vart man ska vända sig för synkontroll. Små barn upp till 8 år ska undersökas av en ögonläkare medan barn över åtta år kan göra en synundersökning hos en optiker.

Har man problem med synen är det inte bara måendet som kan drabbas, skolan kan också bli problematisk eftersom man inte ser vad läraren skriver eller presenterar eller så får man problem med läsandet.

Den nya glasögonreformen innebär dessutom att barnet kan få gratis glasögon fram till och med 19-årsåldern. Vilket jag tycker är utmärkt då barns syn kan förändras ganska snabbt och kan därmed behöva nya glasögon med jämna mellanrum. Dessutom växer barnen och ett par glasögon som passade förra året kanske har blivit alldeles för små nu. Detta kan bli väldigt kostsamt för en familj, särskilt om fler barn och vuxna i familjen har behov av glasögon. Jag tycker det ska vara en rättighet för barn att se ordentligt, inte något som är upp till den enskilde familjens ekonomiska situation.

Om ditt barn har glasögon tycker jag du ska rådgöra med optikern eller läkaren om hur ofta barnet behöver gå på synkontroller, just med anledning av att synen kan förändras fort hos barn och ungdomar i och med att de fortfarande växer.

Har du fler tips på vad man ska tänka när det gäller synen hos barn så är du jättevälkommen att dela med dig av erfarenheter och information i detta jätteviktiga ämne.